Artefiletika s dětmi, ukázka technik na téma „Teorie čtyř živlů“

Tenhle článek vznikl jako inspirace pro mě samotnou. Je spíš takovým naťuknutím a začátkem práce s dětmi a artefiletikou. Doufám, že díky všemu, co se časem naučím, vznikne můj nový e-book „Artefiletika pro děti“.

Do teď jsem svoji práci zaměřila více na dospěláky. O tématu práce s živly (tentokrát s pěti) pro dospělé, vám ráda předám v jednom z dalších článků.

Letos mě čekají velké změny, třeba nové zaměstnání…možná se touto výzvou můj svět obrátí jiným lepším a kreativnějším směrem. Ještě nevím, kam se bude moje cesta ubírat. Ale jedna z nabízených možností je práce s dětmi, a to práce ve školce 🙂

Sama jsem zvědavá, kam mě život zavane. Tak mi držte palce.

Cesta ke kreativitě je krásná, i když jsem na ní dlouho, pořád se mám co učit, ale konečně nastává zlom. Jsem moc ráda že jsem konečně začala dělat co miluji prakticky, že už o tom nemusím jen snít. A že jsem po letech hledání našla svoji vysněnou práci – artefiletiku a arteterapii.

Tvoření je opravdu velké kouzlo. A stejně jako mě vás přivede k větší pohodě, k seberozvoji a větší svobodě.

Teorie čtyř živlů - voda, oheň, vzduch, země

Úvahy o vzájemném působení a proměně živlů byla převzata ze starověké filozofie z oblasti mytických výkladů.
Již od samého počátku, se o živly člověk zajímal. Vážili si jich a uctívali je. Lidé je znázorňovali tancem, hrou na primitivní hudební nástroje, a zpěvem.

Později se jimi zabývala i řecká předsokratovská přírodní a později klasická filozofie (zastoupená např. Platonem, Aristotelem).
Žádný z těchto živlů by nemohl existovat bez přítomnosti toho druhého. Potřebují se navzájem. Voda potřebuje ke svému koloběhu vzduch i sluneční teplo. Oheň se bez vzduchu nerozhoří a vítr vzniká prouděním teplého a studeného vzduchu, ohřívaného Sluncem.

Práce s živly pomáhá u dětí rozvojem fantazie a kreativity. vzájemné spolupráci a pomoci a nalezení cesty k sobě, k uvědomění si přírodních živlů a jejich důležitosti pro existenci lidské společnosti, ale i všeho živého na naší planetě Zemi.

A teď k samotným technikám…

Zdroj inspirace: (https://is.muni.cz/th/huase/Diplomova_prace.pdf) a knihy Výtvarné čarování od Jana Slavíka a Skupinová arteterapie od Mariana Liebmanna.

Imaginace

Děti si lehnou na velký koberec nebo podložky nebo deku. Zavřou oči, zaposlouchají se do zajímavého příběhu.

Příběh: Kdysi dávno naši krásnou planetu Zemi osídlily tří přírodní živly, které se nazývaly oheň, voda a vzduch. Současně s nimi se začaly objevovat i první zvuky (lze pustit kazety s nahrávkou jednotlivých živlů).  Oheň, který praská. Voda, která šplouchá. Vítr, který šumí. Necháváme se unášet jejich kouzlem, cítíme je a můžete si je představit.

Po skončení imaginace děti můžou jednotlivé živly vyjádřit tancem, hrou na hudební nástroje, zpěvem, ale i kresbou, povídkou či básní.

Obměna:  Třeba venku v přírodě. Děti se mohou vžít do role indiánů uctívajících přírodní živly a zatančit si indiánský tanec kolem ohně, kterým chtěli poprosit bohy o déšť, protože je velké horko a sucho.

Všechny tyto aktivity se prokládají povídáním si o přírodních živlech. Také, že je důležité přírodu chránit, zjistí v čem si jsou tak podobné a v čem se liší, jak moc jsou potřebné pro náš život na planetě Zemi, ale i jak můžou být nebezpečné.

Po podrobném seznámení se s přírodními živly si každý z dětí může vybrat jeden přírodní živel, který mu je nejbližší a pokusit se o něm něco napsat a namalovat
Pomůcky: papír A4 a psací potřeby pastelky, vodovky, tempery, fixky, štětce. 

Sluha

Děti pracují ve dvojicích. Děti si vyberou například „Sluhu ohně“. Namalují, jak by asi mohl vypadat daný sluha. Na velký balící papír udělají si navzájem obrysy svých postav a vybarví je. Pojmenují jednotlivé sluhy a řeknou o nich pár vět svým spolužákům a stručně je popíší.

Učí se využívat celou plochu papíru a nebát se míchat barvy. Na jednotlivých přírodních živlech převládají jiné barvy. Touto technika je dobrá na hru s barvami a jejich významem pro jednotlivé živly.
Pomůcky: velký kus balícího papíru, tempery, štětce.

Čtyři přírodní živly

Na 24 papírků napíšeme jednotlivá slova. Každé z dětí si pak postupně jedno heslo vytáhne a začne tvořit. Čím budou kreslit nebo malovat, si mohou vybrat sami. Mohou použít štětce, ale také prsty a dlaně. Pro lepší motivaci, můžeme dětem říct, že jsou malíři ( :

Zhotovené obrázky se pak poskládají na zem podle sérií. Děti je začnou porovnávat a povídat si o nich. Dobré je zaměřit se na to, jak daný motiv jednotlivci zpracovali a jak na každého určité série působí.

Malovací série je založena na čtyřech živlech ( vzduchu, zemi, ohni a vodě).

Úkolem je vytvořit 24 obrázků na níže uvedená témata:

a ) Série „země“ : jeskyně – chýše – dům – dvůr – pole – země.

b ) Série „voda“ : pramen – potok – řeka – jezero – moře – voda.

c ) Série „vzduch“ : dech – vítr – bouře – mrak – nebe – vzduch.

d ) Série „oheň“ : pochodeň – krb – lampa – ohniště/plamen – světlo – oheň.

Pomůcky: papír formátu A4, tempery, štětce.

Živelné setkání

Popovídáme si o jednotlivých živlech. Jak jsou pro nás užitečné nebo nebezpečné. Také o barvách, které by se hodily k vodě, ohni, větru, zemi.

Děti se rozdělí do skupin podle živlů. Každá skupina namaluje a napíše na velký kus balícího papíru vše, co je napadne k danému živlu. A pak si vyberou jednotlivé skupiny jednoho člena, který je bude zastupovat a po dokončení jejich práce představí charakteristiku jednotlivých živlů. Textem, básní či pohybem.

Na závěr se dají všechny výtvory vedle sebe na zem. A každá skupinka povídá, co vše nakreslila a co vše je na jednotlivých výtvorech.

Pomůcky: velký kus balícího papíru, tempery, štětce, popřípadě i netradiční materiály.

"Líbila by se hra s živly i vašim dětem?"

Podívejte se na moje webové stránky, kde se o mém tvoření dozvíte více. A pokud vás to zaujme, neváhejte a ozvěte se.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *